Bezpečnost potravin

Databáze výrobků bez vybraných syntetických barviv

Vydáno: 7. 7. 2009
Autor:

Dobrovolná iniciativa výrobců potravin a poskytovatelů stravovacích služeb ve Velké Británii podporovaná vládou.

Ve Velké Británii probíhá kampaň za odstranění šesti umělých barviv spojovaných s hyperaktivitou dětí ze všech potravin a z léků pro děti (viz Potravinářská aditiva a hyperaktivita dětí).

Úřad pro bezpečnost potravin ve Velké Británii (FSA) pravidelně aktualizuje seznamy výrobků, které neobsahují žádné z následujících šesti potravinářských barviv:
 
* Tartrazin: E102
* Chinolinová žluť: E104
* SY (Sunset Yellow): E110
* Carmoisin: E122
* Ponceau 4R: E124
* Allura červeň AC: E129
 
Na seznam se dostávají výrobky, které nikdy neobsahovaly uvedená aditiva nebo výrobky, které byly reformulovány tak, že jejich nové verze uvedená barviva neobsahují.
FSA uveřejňuje výrobky bez příslušných barviv proto, aby podpořil výrobce k účasti v této dobrovolné iniciativě. Dobrovolné nepoužívání (zákaz používání) odsouhlasili ministři koncem roku 2008.
Spotřebitelům, kteří se zvláště obávají přítomnosti uvedených barviv ve výrobcích, se doporučuje sledovat etikety výrobků, zvláště u výrobků s dlouhou údržností, u kterých se dostupnost reformulovaných výrobků může měnit.
Kterýkoliv výrobce, obchodník nebo provozovatel společného stravování, který vyrábí, dodává nebo používá výrobky (včetně výrobků pod vlastní značkou) bez uvedených barviv, má zaslat informaci o novém/reformulovaném výrobku FSA a ten ji zanese do příslušného seznamu výrobců/obchodníků/provozovatelů stravování.
 
 
Zdroj: FSA