Bezpečnost potravin

Databáze vědeckých informací ze sektoru mlékárenství

Vydáno: 25. 9. 2009
Autor:

Strukturovaná databáze zaměřená na výživovou stránku mléka a mléčných výrobků.

Rozsáhlá databáze odkazů (popř. doplněných o abstrakty) na vědecké práce publikované v recenzovaných časopisech zaměřených na problematiku mléka z hlediska výživy. Databáze je členěna do následujících sekcí a podsekcí:
 
Výživa a mléčné výrobky
 
Výživa, mléko/mléčné výrobky a zdraví
Zdroj: IDF
 
Zemědělská a potravinářská knihovna ÚZEI zprostředkovává přístup k odborným informačním zdrojům (časopisům, knihám), které jsou ve fondu knihovny a také do vybraných databází, viz ZPK.