Bezpečnost potravin

Databáze evropské informační sítě pro analýzu mikrobiálních rizik na internetu – EU-RAIN

Vydáno: 19. 2. 2004
Autor:

V rámci budování evropské informační sítě pro analýzu mikrobiálních rizik (EU-RAIN - EUROPEAN UNION ANALYSIS INFORMATION NETWORK) se na internetu buduje  databáze původních dat o výsledcích výzkumu šesti patogenních mikroorganismů. (Salmonella, Camphylobacter, Listeria monocytogenes, E. coli 015:H7), Yersinia enterocolitica a Staphylococcus aureus) v hovězím,

Databáze je budována pod heslem „sdílením dat pro ochranu zdraví“ (sharing data to protect health“. Přístup k původním datům v databázi je umožněn pouze těm, kteří se aktivně podílejí na budování databáze, tj. těm, kteří již poskytli relevantní data. Účastníci pak obdrží uživatelské jméno a heslo pro přístup do zabezpečené části databáze.
Projekt byl představen na konferenci, která se konala 10.-11. 7. 2003 Ashtownu v Irsku. Informace o projektu jsou přístupné na domovské stránce projektu.
Informace a materiály z konference budou brzy zařazeny do fondu Knihovny ÚZPI.