Bezpečnost potravin

Databáze EuroFIR eSearch facility

Vydáno: 8. 3. 2011
Autor: Ing. Marie Macháčková

Jednotné vyhledávací rozhraní pro prohledávání více než 20 národních databází složení potravin.

Databáze představuje nejvýznamnější výstup projektu EuroFIR (European Food Information Resource). Standardizace zpracování dat, tj. zajištění jednotné struktury databází a jednotného způsobu indexace potravin a dokumentace dat, umožnila zpřístupnit unikátní vyhledávací rozhraní eSearch – nástroje pro prohledávání národních databází složení potravin států aktivně spolupracujících s mezinárodní sítí EuroFIR AISBL.  
Jsou zpřístupněna data o složení potravin z  více než 20 evropských databází složení potravin a americké databáze složení potravin. Vyhledávací rozhraní umožňuje současně prohledávat dostupné databáze podle výběru uživatele aplikace. Data jsou prezentována pomocí výstupních formulářů, ve kterých jsou nutriční hodnoty utříděny podle skupin nutrientů. Aplikaci lze použít pro srovnání dat o nutričním složení vybraných potravin publikovaných v různých databázích. Jsou zpřístupněny informace o podrobné dokumentaci jednotlivých hodnot. U každé hodnoty je uvedena citace zdroje dat.
Dále jsou zajištěny přístupy do specializovaných databázových souborů (EuroFIR eBASIS Food Plants, Phenol-Explorer on Polyphenols Version 1.0, InformAll – Food Allergen Database – Food List 2007, GRIN – Germplasm Resources Information Network – Taxonomy for Plants) a tzv. historických souborů vybraných DB složení potravin.
Od r. 2010 je aplikace eSearch přístupná pro registrované členy v rámci režimu „běžného“ člena EuroFIR AISBL.
Pro případné zájemce je umožněn bezplatný sedmidenní přístup.
Kontakt
Paul Finglas (ředitel)
E-mail paul.finglas@eurofir.org
Adresa: EuroFIR AISBL40, Rue Washington, 1050 Brussels, Belgium
E-mail: secretariat@eurofir.org
www.eurofir.eu