Bezpečnost potravin

Databáze EU a světová síť informací o akrylamidu v potravinách

Vydáno: 29. 2. 2004
Autor:

Databáze informací o akrylamidu v potravinách vytvořená v EU zahrnuje deset studijních oblastí. Je napojena na mezinárodní síť informací o akrylamidu: Acrylamide Infonet Světové zdravotnické organizace (WHO).

Na internetové stránce Komise, Generálního ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele (DG Sanco) byly aktualizovány informace týkající se akrylamidu v potravinách. Jsou zde uvedeny poznámky ze schůze konané ve dnech 20.–21. října 2003 se zaměřením na postupy vedoucí ke snižování hladin akrylamidu vytvořeného v potravinách a dále je aktualizována “Databáze informací o akrylamidu”, která se připravuje v těsné spolupráci s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA).
Uvedenou databázi tvoří 10 studijních oblastí, a to:
1. Hladiny akrylamidu v potravinách  [pdf ; 98790 bytů]
2. Dietetická expozice akrylamidu v potravinách  [pdf ; 64592 bytů]
3. Postupy snižování hladiny akrylamidu v potravinách  [pdf ; 87672 bytů]
4. Mechanismy tvorby  [pdf ; 107821 bytů]
5. Biologická využitelnost akrylamidu v potravinách  [pdf ; 59251 bytů]
6. Toxikologie/karcinogenita  [pdf ; 75396 bytů]
7. Biomarkery  [pdf ; 57523 bytů]
8. Epidemiologie  [pdf ; 56199 bytů]
9. Metody analýzy  [pdf ; 88925 bytů]
10. Mezinárodní aktivity  [pdf ; 85368 bytů]

Databáze EU poskytuje informace do mezinárodní  sítě o akrylamidu (Acrylamide Infonet) Světové zdravotnické organizace (WHO). Vytváření této sítě koordinuje Společný institut pro potravinovou bezpečnost a aplikovanou výživu v USA (US Joint Institute for Food Safety & Applied Nutrition, JIFSAN).

europa.eu.int