Bezpečnost potravin

Dánsko zvítězilo ve věci dusičnanů

Vydáno: 2. 10. 2003
Autor:

Evropský soudní dvůr poprvé rozhodl proti rozhodnutí Komise v záležitosti přísnějších národních předpisů než  jsou předpisy EU.

Evropský soudní dvůr uznal za neplatné rozhodnutí Komise, která zamítla používání přísnějších dánských předpisů pro používání dusičnanů a dusitanů
(právní akt C-3/00).
Zdůvodnil to platným ustanovením, že členský stát si může na svém území ponechat předpisy odchylující se od harmonizujícího předpisu, pokud považuje nebezpečí ohrožení veřejného zdraví za větší, než to považoval tvůrce zákona ve Společenství. Soudní dvůr v takové věci poprvé rozhodl proti rozhodnutí Komise.
Fleischwirtschaft, 83, 2003, č. 8, s. 35