Bezpečnost potravin

Dánské tabulky nutričního složení potravin

Vydáno: 17. 12. 2005
Autor:

Dánské tabulky nutričního složení potravin jsou přístupné online a umožňují velmi jednoduché vyhledávání informací a to v angličtině. Je zprostředkován online přístup do databáze nutričního složení potravin v ČR.

Dánsko je jedna z mála zemí, které mají tabulky nutričních hodnot přístupné online. Na internetové stránce Danish Institute for Food and Veterinary Research je volný přístup do dánské databáze nutričního složení potravin (Danish Food Composition Databank). V tabulkách lze velmi jednoduše vyhledávat (nabídka “Search food data”) pod anglickými názvy potravin, a to:

* zadáním názvu potraviny (stačí zadat i část názvu),

* výběrem z abecedního seznamu potravin,

* výběrem ze 17 skupin potravin.

 

Pro vybrané složky potravin (bílkoviny, sacharidy, tuky, jednotlivé vitaminy a minerální látky) lze získat informaci o jejich obsahu v různých typech potravin (výsledek se znázorňuje podle sestupného obsahu). Dále je možné získat informaci o energetickém obsahu jednotlivých potravin.

 

Z nabídky “Links” je zprostředkován přístup k tabulkám nutričního složení potravin v řadě ostatních zemí, včetně České republiky. Je tak možné prohledávat (v češtině) v Databázi nutričního složení potravin, kterou spravuje Státní zdravotní ústav a zpřístupňuje Centrum hygieny potravinových řetězců v Brně.

Trends in Food Science and Technology 16, 2005, č. 11, s. 507–509 [pdf ; 189671 bytů]

 

Pozn.: Problematikou evropských tabulek nutričního složení potravin se zabývá výzkumný projekt EuroFIR. Cílem tohoto projektu je vytvořit jedinou databázi údajů o složení potravin, která bude využitelná v rámci celé Evropy, včetně Česka.