Bezpečnost potravin

Další tři zdravotní tvrzení budou zamítnuta

Vydáno: 7. 10. 2010
Autor:

Komise rozhodla na základě stanovisek EFSA, že nejsou opodstatněná zdravotní tvrzení o přípravcích Catalgine, Immunofortis a Eye q.

Komise plánuje nařízením zamítnout zdravotní tvrzení k následujícím produktům, pro která úřad EFSA vydal nepříznivé posudky:

Laboratoire Viet et Santé – Catalgine® ke snížení četnosti výskytu návalů, žádost z prosince 2008, stanovisko EFSA z ledna 2010 (viz Catalgine®: doplněk stravy ke snižování četnosti návalů)

Danone Baby Nutrition – Immunofortis® k posílení imunitního systému u dětí, žádost z prosince 2009, stanovisko EFSA z února 2010 (viz Nutrition´s Immunofortis® a zvýšení imunity u dětí)

Vitor Pharma (Potters) – Eye qTM pro zlepšení paměti u dětí, žádost z března 2009, stanovisko EFSA z února a z července 2010 (viz Zdravotní tvrzení pro Eye qTM – připomínky ke stanovisku EFSA,

Eye q™: potvrzení původního stanoviska EFSA ke zdravotnímu tvrzení).

Jakmile bude nařízení zveřejněno v Úředním věstníku ES, nabude účinnosti po 20 dnech. Produkty s uvedenými tvrzeními mohou od toho okamžiku zůstat na trhu dalších 6 měsíců.


EU Food Law, 2010, č. 451, s. 6