Bezpečnost potravin

Další požadavky na čistotu aditiv

Vydáno: 24. 7. 2005
Autor:

Vyhláška 54/2002 s požadavky na identitu a čistotu přídatných látek je s účinností od 1. září 2005 změněna vyhláškou 270/2005. Některé požadavky se upravují a doplňují, některé látky se vyškrtávají, některé nově schválené se doplňují.

Vyhláška 54/2002 Sb., kterou se stanoví zdravotní požadavky na identitu a čistotu přídatných látek, ve znění vyhlášky 318/2003 Sb., je nově změněna vyhláškou 270/2005 Sb. zveřejněnou 7. 7. 2005.

 

Změny v příloze č. 1 – Požadavky na identitu a čistotu barviv

E 160a (i)– směs karotenů a E160a (ii)– beta-karoten:

dochází především k úpravě formulací, k vypuštějí limitující omezení pro obsah arzénu, rtuti a kadmia, snížení limitu pro olovo a. doplnění týkající se zbytku rozpouštědel.

Změny v příloze č. 2 – Požadavky na identitu a čistotu náhradních sladidel

Doplňují se specifikace pro nově povolená sladidla E 955 sukralosu a E 962 sůl aspartamu-acesulfamu.

Specifikace pro E 953 isomalt se přesunuje z přílohy 3 do přílohy 2.

Změny v příloze č. 3 – Požadavky na identitu a čistotu přídatných látek jiných než barviva a sladidla

Zrušují se specifikace pro:

E 504 (i) uhličitan hořečnatý

E 518 síran hořečnatý

E 636 maltol

E 637 ethylmaltol

E 1102 glukosooxidasa z Asp. niger a

polyethylenglykoly.

Dále dochází k úpravám ve specifikacích pro:

E 251 dusičnan sodný

E 431 poly-oxyethylen(40)monostearát

E 432 poly-oxyethylen(20)-sorbitan-monolaurát (polysorbát 20)

E 433 poly-oxyethylen(20)-sorbitan-monooleát (polysorbát 80)

E 434 poly-oxyethylen(20)-sorbitan-monopalmitát (polysorbát 40)

E 435 poly-oxyethylen(20)-sorbitan-monostearát (polysorbát 60)

E 436 poly-oxyethylen(20)-sorbitan- tristearát (polysorbát 65)

E 459 beta-cyklodextrin

Polyethylenglykol 6 000

E 407 karagenan

E 407a guma Euchema.

Doplňují se specifikace pro nově povolené látky:

E 907 hydrogenovaný poly-1-decen

E 1517 glyceryl-diacetát

E 1519 benzylalkohol.

 

Vyhláška nabývá účinnosti 1. září 2005, přičemž pro výrobky již uvedené  na trh platí přechodná ustanovení.

Vyhlášku se začleněnými změnami najdete na stránkách Bezpečnosti potravin.

 

Sbírka zákonů, 2005, částka 99