Bezpečnost potravin

Další medové produkty s možným obsahem nitrofuranů

Vydáno: 22. 4. 2004
Autor:

Aktualizovaný seznam medových produktů, které mohou obsahovat toxické nitrofurany, a jejich výrobců.

Kanadský Úřad pro kontrolu potravin (CFIA) varuje spotřebitele před konzumací dalších medových produktů, které mohou obsahovat nitrofurany, jejichž používání ve funkci antimikrobiálních přípravků v živočišné výrobě je v Kanadě zakázáno. Konzumace potravin kontaminovaných nitrofurany představuje vzhledem k jejich toxicitě značné riziko pro lidské zdraví a může vyvolat alergie. Aktualizovaný seznam kontaminovaných produktů je uveden v tabulce na internetové adrese . CFIA pokračuje ve spolupráci s dalšími společnostmi v identifikaci kontaminovaných  výrobků a jejich stahování z trhu.

http://www.inspection.gc.ca