Bezpečnost potravin

Další důkazy o příznivých účincích celozrnných potravin na diabetes a CVD

Vydáno: 10. 3. 2006
Autor:

Potraviny s vysokým obsahem celozrnné složky mohou snižovat riziko vzniku diabetu 2. typu a CVD.

Podle nejnovější dánsko-americké studie, publikované v časopisu American Journal of Clinical Nutrition může konzumace potravin s vysokým obsahem celozrnné složky bohaté na vlákninu, otruby, minerální látky a vitaminy snižovat riziko vzniku diabetu 2. typu a kardiovaskulárních onemocnění (CVD). Studie přináší další důkazy o vazbách celozrnných potravin a snižování rizika uvedených chorob. Tyto poznatky stále více zužitkovávají výrobci cereálních potravin, což se projevuje rostoucím počtem celozrnných produktů na trhu. V USA se prodej celozrnných výrobků výrazně zvýšil po vydání nových směrnic 2005 pro správné stravování Američanů ministerstvem zemědělství. V Evropě byl nedávno zahájen integrovaný projekt Healthgrain zaměřený na identifikování nových zdrojů nutričně bohatých cereálií a vývoj metod jejich zpracování na potraviny přitažlivé pro spotřebitele. V rámci společné dánsko-americká studie byly analyzovány záznamy o stravování získané prostřednictvím frekvenčních potravinových dotazníků se 131 položkami, a prováděna analýza krve u 468 mužů a 473 žen. Byl zjišťován vliv celých zrn, otrub a klíčků na glykemii, krevní lipidy, cholesterol a zánětlivé procesy. U pariticipantů s nejvyšším přívodem sledovaných potravin byla v porovnání ke skupině s příjmem nejnižším zjištěna nižší koncentrace homocysteinu, insulinu, C-peptidu a leptinu, a to o 17, resp. 14, resp. 14, resp. 11 %. Inverzní závislost byla rovněž pozorována u celkového cholesterolu, HDL-cholesterolu i LDL-cholesterolu. Mezi příjmem celých zrn a markery zánětlivých procesů nebyly zjištěny žádné spojitosti. S přihlédnutím k omezení využití frekvenčních dotazníků bylo na základě výsledků studie konstatováno, že osoby konzumující stravu s vysokým podílem celozrnných složek mají snížené riziko vzniku diabetu a CVD. V zemích EU ve asi 19 milionů lidí postiženo diabetem, přičemž prognóza do roku 2030 počítá se zvýšením na 26 milionů. V USA je více než 20 milionů lidí s diabetem, a podle údajů Americké diabetické společnosti (ADA) z roku 2002 se náklady na její léčbu pohybují kolem 132 mld.USD. CVD způsobují v Evropě  asi 50 % veškerých úmrtí a ekonomiku EU stojí ročně odhadem 169 mld. EUR (202 mld. USD). Podle American Heart Association trpělo v roce 2002  34,2 % Američanů (70,1 mil. lidí) některou formou kardiovaskulárního onemocnění.
http://www.nutraingredients.com/news/ng.asp?n=65935-whole-grain-diabetes-cvd