Bezpečnost potravin

ČZPI průběžně posuzuje zaplavené potravinářské provozovny

Vydáno: 22. 8. 2002
Autor:

podudky zdarma, non-stop práce inspektorů, zkontrolováno 90 % provozoven v Jihomoravském, Královéhradeckém, Pardubickém, Plzeňském a Karlovarském kraji, v Praze 60 %

Během uplynulých dnů zkontrolovali inspektoři České zemědělské a potravinářské inspekce již 662 výrobních, skladovacích a prodejních objektů, v nichž se manipuluje s potravinami. Nejvíce provozoven stačili inspektoři prověřit v Jihomoravském, Královéhradeckém, Pardubickém, Plzeňském a Karlovarském kraji, kde jim to opadávající voda již umožnila. Podle předběžného odhadu je tak v těchto regionech zkontrolováno asi 90 % všech provozoven potenciálně postižených záplavou. Na území města Prahy bylo v zaplavených oblastech zatím zkontrolováno asi 60% prodejních míst.
Ze zasažených potravinářských provozů jsou stále vyřazovány potraviny, které se dostaly do přímého kontaktu se záplavovou vodou, a to včetně těch, které mají hermetické uzávěry. Přímo v terénu inspektoři zjistili, že i přes tyto uzávěry se mohla záplavová voda nebo bláto dostat dovnitř obalu a kontaminovat obsah. Proto ČZPI doporučuje podnikatelům i spotřebitelům rovněž takové potraviny nekompromisně likvidovat.
Inspektoři i nadále pracují nepřetržitě, do nejvíce postižených oblastí byli povoláni i pracovníci ČZPI z jiných krajských inspektorátů.
Provozovatelé a majitelé potravinářských provozů mohou stále kontaktovat příslušné inspektoráty ČZPI se žádostí o prověření způsobilosti jejich provozů k manipulaci s potravinami, případně ke kontrole uskladněných potravin. Inspektoři tyto posudky vystavují co nejrychleji a zcela zdarma. Všechny inspektoráty úzce spolupracují s krajskými povodňovými krizovými štáby, které mají kontaktní telefonická čísla k dispozici. Tato čísla jsou uvedena také na webových stránkách inspekce www.czpi.cz.
V průběhu kontrol inspektoři zatím zjistili jeden neúspěšný pokus o rozkrádání vyřazených potravin, které byly z postižené prodejny ukládány do kontejneru připraveného k odvozu na skládku. ČZPI znovu varuje všechny potenciální překupníky znehodnocených potravin před pokusy o jejich prodej. Pokud podobný případ inspekce zjistí, bude jej velmi přísně trestat.
RNDr. Daniela Kolejková, CSc. – tisková mluvčí ČZPI, tel/fax: 05/42213038