Bezpečnost potravin

ČZPI proti překupníkům potravin ze záplavových oblastí

Vydáno: 20. 8. 2002
Autor:

non-stop služby ČZPI včetně sobot a nedělí při posuzování potravin

V souvislosti s informacemi České zemědělské a potravinářské inspekce o tom, že se začínají formovat skupiny překupníků potravin ze záplavových oblastí, rozšiřuje inspekce již probíhající posuzování a kontroly výroben, skladů i prodejen s potravinami.
Podle signálů ČZPI se snaží skupiny podnikavců za velmi levné ceny odkupovat od postižených výrobců i obchodníků prošlé, poškozené nebo jinak znehodnocené potraviny a využít je k vlastnímu obohacení.
Proto Česká zemědělská a potravinářská inspekce rozšiřuje již probíhající posuzování způsobilosti výroben, skladů a prodejen s potravinami. Posuzování potravin bude probíhat non-stop včetně soboty a neděle tak, aby byly skutečně prověřeny všechny tyto prostory v povodňových oblastech. Na potraviny, u nichž inspektoři zjistí prokazatelný kontakt se záplavovou vodou nebo zdravotní závadnost, bude vystaven zákaz uvádění do oběhu. Inspektoři budou poté provádět kontrolu, jak s nimi bylo skutečně naloženo. Inspekce chce tímto krokem podchytit pokud možno veškeré znehodnocené zboží, aby měla dostatek informací o jeho skutečném osudu.
www.czpi.cz
RNDr. Daniela Kolejková, CSc. – tisková mluvčí ČZPI, tel/fax: 05/42213038