Bezpečnost potravin

Čtyři workshopy k nanotechnologii v potravinářském sektoru

Vydáno: 15. 4. 2011
Autor:

Zaměřené na: materiály v kontaktu s potravinami, potravinové složky, zdravotní a výživová hlediska.

Ve Velké Británii organizoval Leatherhead Food Research ve spolupráci s NanoKTN a Nanocentral čtyři workshopy zaměřené na problematiku nanotechnologie v potravinářském sektoru:

1. Nanotechnology and Food Contact Materials (8.6.2010; zpráva z workshopu)
2. Nanotechnology in Food: Advances in Ingredient Functionality (15.9.2010; zpráva z workshopu)
3. House of Lords’Report…1 Year On (19.1.2011; zpráva Sněmovny lordů)
4. Enhancing the Health and Nutritional Benefits of Food Products through Nanotechnology (2.3.2011; program)

Prvního workshopu se zúčastnilo 30 delegátů ze Španělska, Jihoafrické republiky, Austrálie, USA a Velké Británie. Workshop byl organizován do dvou sekcí. V rámci první sekce vystoupil zástupce FERA (The Food & Environment Research Agency, UK) s tím, že FERA má 10 pracovníků, kteří se zabývají expozicí životního prostředí nanočásticemi. Ve FERA provádějí rovněž studie expozice potravinářských výrobků, čímž naznačil, že dosud bylo provedeno v této specifické oblasti velmi málo studií. Získané údaje naznačují, že nedochází k uvolňování nanočástic stříbra nebo jílu z obalů/potahů na bázi polymerů do potravin.
Druhá sekce workshopu byla věnována případovým studiím. Vystoupili zde zástupci společností (NanoGap®, Teer Coatings, Sun Chemicals Ltd, Surface Innovations Limited), které dodávají na trh výrobky používané v aplikacích, při kterých dochází ke kontaktu s potravinami. Zástupce Úřadu pro potraviny ve Velké Británii (FSA) uvedl, že výsledky studie provedené v FSA se zaměřením na migraci nanostříbra z obalů na bázi kompozitu polypropylen-nanostříbro jsou nepřesvědčivé.
NanoWatchÓ je pracovní skupina v Leatherhead Food Research, která aktivně monitoruje a vyhodnocuje použití nanotechnologií v potravinářském a nápojovém průmyslu.
Zdroj: LFR