Bezpečnost potravin

CRC Handbook of Dietary Fiber in Human Nutrition

Vydáno: 19. 7. 2004
Autor:

CRC Handbook of Dietary Fiber in Human Nutrition / Edited by Gene A. Spiller.- 3. vyd. Boca Raton : CRC Press, 2001. - 709 s., ISBN 0-8493-2387-8 Publikace je čtenářům Knihovny ÚZPI přístupná pod signaturou D 91006

Vláknina potravy je všeobecně považována za nezbytnou součást zdravé výživy. Problematika vlákniny potravy je předmětem rozsáhlého výzkumu v oblasti potravinářských věd a medicíny. Nová publikace ve fondu Knihovny ÚZPI (Zemědělské a potravinářské knihovny) informuje o vláknině potravy z hlediska chemie, analytických metod, fyziologických a biochemických aspektů, klinických a epidemiologických studií a stravovacích zvyklostí. Již třetí vydání publikace nabízí nové kapitoly a tabulky a nejnovější poznatky o vláknině potravy. Nově byly do třetího vydání zařazeny následující informace:

  • Přehled definic vlákniny potravy a spotřeby v období od 1992-2000
  • Kapitola o fyzikální chemii vlákniny potravy
  • Aktualizované informace o obsahu vlákniny potravy v běžně dostupných potravinách
  • Nová tabulka: obsah kyseliny vinné v potravinách
  • Informace o vláknině potravy jiného než rostlinného původu, jako chitinu a chitosanu
  • Sekce o vlivu celých zrn, cereální vlákniny a kyseliny fytové na zdraví člověka
  • Diskuse o interakcích vlákniny potravy a fytochemikálií

Více informací je k dispozici zde
Publikace byla zakoupena v rámci aktivit Informačního centra pro bezpečnost potravin při ÚZPI.