Bezpečnost potravin

COST ACTIONS v doméně “potraviny a zemědělství”

Vydáno: 26. 5. 2007
Autor: pospisilova

Přehled projektů evropské spolupráce zaměřených na důležité problematiky v agropotravinářském sektoru.

COST (European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research) je program spolupráce v oblasti vědeckého a technického výzkumu. Do programu, který byl spuštěn v roce 1971 ve Vídni, je v současné době zapojeno 35 států.
Výzkum a vývoj v rámci programu COST se realizuje formou tzv. ACTIONS, k nimž se mohou členské státy připojovat svými vlastními projekty. Jednotlivé ACTIONS (dohodnuté akce, jejichž řešení má pro Evropu značný význam) probíhají po omezenou dobu, obvykle pěti let. V současné době se realizuje asi 200 akcí COST.
Program COST se člení do několika oblastí, přičemž jedna z těchto oblastí se zaměřuje na potraviny a zemědělství.
Přehled COST ACTIONS v doméně Food and Agriculture (ukončené i právě realizované projekty).
 
 
Pozn.: Více informací o organizování výzkumu v oblasti zemědělství a potravinářství v EU naleznete zde.