Bezpečnost potravin

Consumerchoice: Kupují Evropané GM potraviny?

Vydáno: 7. 11. 2008
Autor:

Závěry projektu CONSUMERCHOICE řešeného v EU (2006–2008). Průzkum se prováděl také v ČR.

V roce 2004 bylo po deseti letech diskuzí v EU zavedeno povinné označování geneticky modifikovaných (GM) potravin. Kvůli rozšířenému dovozu GM krmiv do evropských zemí a rychlému rozvoji GM zemědělství a jeho produktů v mnoha částech světa bylo vhodné zjistit, jak budou spotřebitelé v Evropě reagovat, když budou mít příležitost koupit GM výrobky ve známém prostředí svých běžných obchodů s potravinami.
 
Aby se zjistilo, které výrobky označené „GM” příp. „GM-free” jsou v prodeji v různých typech obchodů s potravinami, byly provedeny v 10 zemích EU průzkumy a konzultace s maloobchodními prodejci. Dále byli zákazníci dotazováni na to, co skutečně dělali, pokud měli možnost koupit výrobky označené „GM” nebo „GM-free”, nejen na to, co říkali, že by udělali.
V šesti z těchto zemí (Česká republika, Estonsko, Nizozemsko, Polsko, Španělsko a Velká Británie) se v současnosti prodávají výrobky označené „GM” a ve zbývajících čtyřech (Německo, Řecko, Slovinsko a Švédsko) se neprodávají, ale jsou tam běžně dostupné výrobky označené „GM-free”.
Ze srovnání údajů o skutečných nákupech s odpověďmi na otázky o úmyslech a preferencích stejných zákazníků vyplynulo, že většina lidí se při nakupování aktivně nevyhýbá výrobkům označeným „GM”. Odpovědi, které zákazníci poskytují v dotaznících týkajících se GM potravin nejsou spolehlivým vodítkem toho, co v prodejnách skutečně nakoupí.
 
Více informací o projektu Consumerchoice, který byl ukončen 30. října 2008. Je k dispozici závěrečná zpráva a souhrn ze závěrečné zprávy (v češtině).
 
Zdroj: CORDIS