Bezpečnost potravin

Codex Alimentarius: 42. zasedání výboru pro aditiva

Vydáno: 2. 3. 2010
Autor:

Požadavek EUMS na zařazení tří potravinářských barviv na seznam prioritně projednávaných aditiv.

Ve dnech 15.–19.3.2010 se uskuteční 42. zasedání Kodexového výboru pro potravinářská aditiva. Program zasedání.
Bod 9(a) programu se týká seznamu aditiv, která se mají přednostně posuzovat Společným výborem expertů FAO/WHO (JECFA), tj. zařazení aditiv na tento seznam nebo provedení změn.
EU a členské státy (EUMS) požadují, aby se na seznam aditiv prioritně posuzovaných dostala tři potravinářská barviva, a to:
– chinolinová žluť (INS 104),
– sunset yellow (INS 110),
– ponceau 4R (INS 124).
 
Dne 12.11.2009 Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) uveřejnil tři stanoviska týkající se opětovného posuzování bezpečnosti těchto tří barviv. Posouzením expozice těmito barvivy se zjistilo, že se mohou u dospělých i dětí překročit hodnoty akceptovatelného denního příjmu (ADI). EFSA proto snížil ADI těchto barviv následovně:
– chinolinová žluť: z 10 mg/kg na 0,5 mg/kg;
– sunset yellow FCF: z 2,5 mg/kg na 1 mg/kg jako dočasný ADI, který bude platit dva roky, dokud nebude provedena studie (28 days study);
– ponceau 4R: ze 4 mg/kg na 0,70 mg/kg.

JECFA posuzoval bezpečnost uvedených barviv před více než 25 lety (chinolinová žluť: 1984; ponceau 4R: 1983; sunset yellow: 1982). EUMS proto považují stanoviska JECFA k těmto barvivům za neaktuální a navrhují, aby JECFA vzal do úvahy stanoviska EFSA a provedl posouzení expozice těmito barvivy na mezinárodní úrovni.