Bezpečnost potravin

Co to jsou “Frankenfood”?

Vydáno: 31. 5. 2007
Autor: pospisilova

Objasnění termínu pro potraviny spojované s Frankensteinem.

Odpůrci geneticky modifikovaných potravin často o těchto potravinách hovoří jako o tzv. Frankenfood, tj. potravinách dávaných do souvislosti s Frankensteinem, pro kterého se vžil přívlastek kreatura nebo monstrum. Uvedený termín zavedl v roce 1992 Paul Lewis, anglický profesor na Boston College. Použil ho v dopise adresovaném New York Times, který byl odpovědí na rozhodnutí Úřadu pro potraviny a léky v USA (US FDA) povolit společnostem uvádět na trh geneticky modifikované potraviny. Termín “Frankenfood” se stal “válečným pokřikem” na evropské straně v době obchodní války mezi USA a EU týkající se zemědělství.
Více informací o Frankenfood.
Nově se termín “Frankenfood” objevil v souvislosti s aplikací nanotechnologie při výrobě potravin.