Bezpečnost potravin

Co s potravinami po povodni

Vydáno: 21. 8. 2002
Autor:

ministerstvo zdravotnictví, mytí rukou, zacházení s potravinami

MYTÍ RUKOU
● Myjte si pečlivě a často ruce !!!
Toto jednoduché a základní hygienické pravidlo je jedním z nejdůležitějších hygienických opatření, které Vám umožní chránit si své zdraví během obnovy Vašich domovů. Myjte si ruce zejména vždy po styku s povrchy, které byly v kontaktu se záplavovou vodou nebo kaly, vždy před jídlem a pitím, vždy než se dotýkáte obličeje, ale i před a samozřejmě po použití WC.

POTRAVINY (pokyny pro domácnosti)

Zaplavené zemědělské plodiny
1. Všechny zemědělské plodiny, které byly zaplaveny povodňovou vodou, kaly a bahnem, je nutné považovat za zdravotně závadné. Tyto plodiny v žádném případě nejezte. O použití ke krmení zvířat musí rozhodnout veterinární lékař.
2. Zemědělské plodiny, které nebyly zcela zatopeny a dále rostou, doporučujeme využívat až po hygienické kontrole, nejdříve po třech týdnech po skončení záplav.
3. Ovoce na stromech a keřích, které nebylo zaplaveno, je možno jist po důkladném umytí pitnou vodou.

Zaplavené potraviny
Nejezte potraviny, zaplavené povodňovou vodou, kalem a bahnem s výjimkou potravin hermeticky balených ve skle a plechu (konzervy). Tyto konzervy je však nutno před použitím očistit a dezinfikovat (viz dále). Zaplavené potraviny s výjimkou hermeticky balených zlikvidujte (uložte do označených kontejnerů).

Čištění konzerv:
● odstraňte nálepku,
● umyjte konzervu v čisté vodě se saponátem,
● umyjte konzervu v roztoku dezinfekčního prostředku a poté opláchněte pitnou vodou.

Zlikvidujte konzervy, jestliže:
● obal konzervy (plech, sklo, uzávěr) byl narušen,
● suchý obsah je zvlhlý,
● obal je silně pomačkán – není jistota, zda je obal opravdu neporušen,
● znečištění uzávěru nelze odstranit očištěním a dezinfekcí.

Zlikvidujte chlazené nebo mražené potraviny, jestliže:
● chlazené potraviny byly ponechány nad teplotou 6° C déle než 4 hodiny,
● mražené potraviny roztály a byly tak ponechány déle než 2 hodiny,
● jeví jakékoliv odchylky od standardní kvality (např. zapáchají) nebo přišly do styku se záplavovou vodou.

Zlikvidujte všechny následující potraviny vystavené zátopové vodě:
● otevřená balení, která byla v kontaktu se záplavovou vodou,
● neotevřená balení potravin v papírovém obalu nebo s víčkem z voskovaného papíru, s netěsnícím plastovým víčkem zejména v případě, že obsahují majonézy a dresinky,
● sáčková balení koření, bylin, čaje,
● mouku, obiloviny, cukr, kávu v sáčcích a pytlích,
● všechny potraviny v papírových, látkových a celofánových obalech, i když vypadají jako suché a neporušené (např. sůl, cereálie, těstoviny, rýže, sušenky, crackery, čokoláda, bonbóny aj.),
● všechny potraviny neuzavřené hermeticky (např. instantní kakao, směsi na pečeni aj.),
● balené nápoje, které nejsou hermeticky uzavřeny.

Máte-li jakékoliv pochybností o nezávadnosti potraviny, zlikvidujte ji! V případě prvních příznaků onemocnění (bolení břicha, průjem, teploty) raději kontaktujte svého lékaře. Nepodceňujte počáteční lehké příznaky!

www.mzcr.cz/index.php3?id=489