Bezpečnost potravin

Co přinášejí blokátory tuku?

Vydáno: 16. 9. 2006
Autor:

Krmivářský průmysl začal před nedávnem nabízet blokátor tuku pro dojnice, který snižuje obsah tuku v mléce a zároveň zvyšuje množství nadojeného mléka.

Mnoho chovatelů dojného skotu si přeje, aby mléko jejich krav obsahovalo málo tuku a oni mohli tak dodávat do mlékárny větší množství mléka. Od letošního jara je to možné díky tzv. blokátorům tuku (výrobek má obchodní název Lutrell), které začaly vyrábět a dodávat na trh různé krmivářské firmy jako např. Deuka, Agrafie, HG Nord a další. Jedná se o jadrné krmivo s obsahem konjugované kyseliny linolové (CLA), která zpomaluje novotvorbu tuku ve vemeni. Již malé množství této kyseliny dokáže blokovat enzymatický systém tvorby tuku v mléčné žláze a redukovat transport a příjem např. kyseliny octové, takže dochází k poklesu obsahu tuku v mléce.
 
CLA nezasahuje do metabolismu
Předností CLA je to, že nezasahuje do fermentace v bachoru, takže i přes nízké procento tuku nedochází k acidotickému posunu metabolismu.
Také v bachoru samotném může díky přítomnosti mikroorganismů z kyseliny linolové (z krmiva) vzniknout konjugovaná kyselina linolová, především při nízkém pH a také při acidóze. Pokud při acidóze pozorujeme výrazné snížení procenta tuku, nemusí být tento stav způsoben pouze nedostatkem kyseliny octové, ale také vznikem CLA, která novotvorbu tuku brzdí.
Dosud jsou dispozici tyto výsledky experimentů s použitím komerčně vyrobené CLA:
  • Skupina vědců z Department of Dairy Science Virginia Tech (USA) aplikovala 15 g CLA po dobu dvou dní do tenkého střeva dojnic. Již 36 hodin po zahájení infúze došlo k poklesu obsahu tuku ze 3,5 na 2,25 %.
  • V jednom krmivářském pokusu s CLA, který se uskutečnil na Univerzitě v německém Hohenheimu vedlo použití 7 až 10 g CLA na krávu a den k redukci tuku o 0,72 procentních bodů. Současně došlo k nárůstu množství vyprodukovaného mléka o 1,1 kg na krávu za den.
  • V dalších experimentech s konjugovanými mastnými kyselinami bylo zaznamenán nárůst mléčné užitkovosti od 4 do 10 %. Příčinu nárůstu spatřují vědci především ve snížení výdeje energie v případě nízkotučného mléka. Díky sníženému výdeji energie je možné očekávat časnější nástup vyrovnané energetické bilance, což může mít pozitivní vliv na zdravotní stav dojnic.
Výsledky experimentů prokázaly, že snížení obsahu tuku jednoznačně závisí na dávce dodané CLA. V běžné krmivářské praxi se dávka pohybuje mezi 5 až 10 g CLA na zvíře za
den. Snížení obsahu tuku je možné očekávat mezi 0,4 až 1,0 procentním bodem.
Aplikace CLA je doporučována zejména v první polovině laktace. Výsledky výzkumu reakce dojnic na dávku CLA ve druhé fázi laktace nejsou dosud k dispozici.
 
Vyplatí se aplikace CLA?
Rentabilita využití CLA v běžných podmínkách zemědělské praxe je závislá na ceně za mléko a na míře procentického snížení obsahu tuku v mléce. Před aplikací tohoto nového aditiva je nutné provést v každém zemědělském podniku vlastní kalkulaci. Příklad jedné takové kalkulace je uveden v tabulce.
 
Tab.: Ekonomické zhodnocení užitkovosti dojnic s přídavkem a bez přídavku CLA v průběhu jednoho čtvrtletí
1. Kalkulace dodatelného mléka, bez CLA
Referenční množství, kg
500 000
Referenční obsah tuku, %
3,85
Skutečný obsah tuku, %
4,2
Procentický rozdíl u tuku
0,35
Diferenční množství, %
6,3
Dodatelné množství, kg
470 367
2. Kalkulace dodatelného množství mléka při aplikaci CLA
Skutečný obsah tuku při použití CLA, %
3,74
Procentický rozdíl u tuku
-0,11
Diferenční množství, %
-1,98
Dodatelné množství, kg
510 100
Průměrná mléčná užitkovost původní, kg mléka
8 000
Zvýšení mléčné užitkovosti při použití CLA, %
5
Průměrné mléčná užitkovost nová, kg mléka
8 400
Potřebný počet dojnic, původně, ks
58,8
Potřebný počet dojnic, nově, ks
60,7
Cena mléka, centy/kg
brutto
Základní cena při obsahu tuku 3,7 %, bílkovin 3,4 %
29,43
Kalkulace tukové jednotky, centy/kg
2,5
Starší cena mléka, centy/kg
30,79
Nová cena mléka, centy/kg
29,54
Tržba za mléko původní, EUR
144,838
Tržba za mléko nová, EUR
150,678
Zvýšený výnos bez odpočtu nákladů, EUR
5 841
 
Na konečné ekonomické zhodnocení nákladovosti aplikace CLA je však třeba ještě vyčkat, protože dosud probíhají první výzkumy a jejich výsledky nejsou k dispozici.
 
Top Agar, 2006, č. 7, s. R 6 – R 7