Bezpečnost potravin

Co je možné, a co není

Vydáno: 22. 1. 2004
Autor:

Zákon (novela zákona č. 131/2003 Sb., která novelizuje veterinární zákon č. 166/1999 Sb., Sb.) ukládá státnímu veterinárnímu dozoru dbát mimo jiné na to, aby to, co je živočišného původu a je uváděno do oběhu, tj. do tržní sítě, bylo zdravotně nezávadné. Veterinární legislativa, která byla k 31. 12. 2003 plně harmonizována s legislativou EU.

Kvůli opakujícím se dotazům, popřípadě žádostem o zveřejnění těch potravinářských zpracovatelských provozů, které nebyly schváleny, Státní veterinární správa ČR považuje za vhodné a nutné uvést, co lze, a co nelze.
Zákon (novela zákona č. 131/2003 Sb., která novelizuje veterinární zákon č. 166/1999 Sb., Sb.) ukládá státnímu veterinárnímu dozoru dbát mimo jiné na to, aby to, co je živočišného původu a je uváděno do oběhu, tj. do tržní sítě, bylo zdravotně nezávadné. Proto také orgány státního veterinárního dozoru posuzují, zda jím dozorované subjekty plní podmínky dané jim zákonem a prováděcími vyhláškami.
Státní veterinární správa nepovažuje za vhodné ani za etické zveřejňovat ty závody, jejichž provozům muselo být odepřeno schválení, to znamená, ty, které od příslušné krajské veterinární správy obdržely předběžné opatření, které jim zakazuje vyrábět a uvádět výrobky do oběhu a ukládá jim formou závazného pokynu povinnost odstranit vyjmenované závady. Navíc by to do ukončení správního řízení ve věci samé bylo i protiprávní (viz zákon č. 71/1967 o správním řízení). Je třeba ještě doplnit, že vyrozumí-li neschválený provoz náš dozor, že závady odstranil a ten shledá, že je vše v pořádku, provoz schválí a ten může poté dále vyrábět.
Možnost zlepšení tedy stále existuje. Je třeba si ale uvědomit, že zmíněné předběžné opatření nemá odkladný účinek, to znamená, že do doby napravení zpracovatel nesmí vyrábět.
Při této příležitosti sdělujeme, že Státní veterinární správa uveřejní do konce ledna na svých webových stránkách htttp://www.svscr.cz seznam schválených provozů. Tento seznam bude průběžně aktualizován.
V současné době, do konce ledna u nás probíhá inspekce z EU, která zkoumá právě to, jak Státní veterinární správa v hodnocení zpracovatelských provozů postupovala, a zda je vše tak, jak deklarujeme. Neočekáváme, že by inspektoři zjistili nějaké závažné závady, které by provozy nebyly schopny v odpovídající době napravit, aby tak, mají-li zájem, mohly existovat i po přijetí ČR do EU. Zde je vhodné ocenit přístup ČR při tvorbě a přijímání veterinární legislativy, která byla k 31. 12. 2003 plně harmonizována s legislativou EU, na rozdíl od některých kandidátských zemí. Je tak možné se vší zodpovědností uvést, že ČR bude moci  v okamžiku vstupu, tj. 1. 5. 2004, říci, že splnila to, co přislíbila, že u nás nebudou zpracovatelské provozy, které by legislativě neodpovídaly.
Pro zákazníky je pak určitě důležitá ta informace, že do oběhu lze uvádět pouze ty potraviny a výrobky živočišného původu, které pocházejí z provozů, kde je vykonáván veterinární dozor. A žádný obchodník nesmí výrobky neopatřené označením zdravotní nezávadnosti nabízet.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: htttp://www.svscr.cz.

SVS, 22. 1. 2004