Bezpečnost potravin

Co-Extra: výzkumný projekt EU

Vydáno: 15. 1. 2006
Autor:

Výzkumný projekt podporovaný Evropskou komisí zaměřený na koexistenci geneticky modifikovaného a geneticky nemodifikovaného řetězce dodávek v oblasti zemědělské produkce.

Co-Extra (GM and non-GM supply chains: their CO-EXistence and TRAceability) je čtyřletý výzkumný projekt (integrovaný projekt) financovaný Evropskou komisí prostřednictvím 6. rámcového programu výzkumu a vývoje. Uvedený projekt se zaměřuje na koexistenci geneticky modifikovaných a geneticky nemodifikovaných dodavatelských řetězců v oblasti zemědělské produkce.

Do projektu je zapojena velká skupina řešitelů, přičemž řada z nich má již zkušenosti z řešení velkých mezinárodních projektů, např.

* QPCRGMOFOOD (spolehlivá, standardizovaná, specifická, kvantitativní detekce GM potravin; 2000–2003);

* GMOchips (vývoj biočipů pro detekci GMO v potravinách; 2001–2004).

 

Velká část partnerů zapojených do projektu Co-Extra je rovněž členem různých standardizačních orgánů. Do projektu jsou zapojeny také četné průmyslové podniky specializující se např. na biotechnologii.

 

Přehled partnerů je uveden v tabulce.

 

Název

Kontakt

Země

Institut national de la recherche agronomique (INRA)

http://www.inra.fr

Francie

Federal Biological Research Centre for Agriculture and Forestry (BBA)

http://www.bba.de

Německo

Danish Research Institute of Food Economics (FOI)

http://www.foi.dk

Dánsko

Sheffield Institute of Biotechnological Law and Ethics (SIBLE)

http://www.shef.ac.uk/~sible/index.htm

 

Velká Británie

Joint Research Centre (JRC)

http://www.jrc.cec.eu.int

Evropská komise

National Institute of Biology (NIB)

http://www.nib.si

Slovinsko

National Veterinary Institute (NVI)

http://www.vetinst.no

Norsko

AgroBioInstitute (ABI)

http://www.minedu.government.bg/NSFB/ rtd/eng/new_page_17.htm

Bulharsko

RIKILT Institute of Food Safety (RIKILT)

http://www.rikilt.wur.nl

Nizozemí

Genius – Biotech GmBH (Genius)

http://www.genius-biotech.de

Německo

Bundesinstitut für Risikkobewertung (BfR)

http://www.bgvv.de/

Německo

NIAB

http://www.niab.com

Velká Británie

Scientific Institute of Public Health (IPH)

http://www.iph.fgov.be
http://www.biosafety.be

Belgie

Flanders Interuniversity Institute for Biotechnology (VIB)

http://www.vib.be

Belgie

University of Applied Sciences / Science Centre Straubing (FW)

http://www.fh-weihenstephan.de

Německo

Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL)

http://www.fibl.org

Švýcarsko

Hogeschool Gent – Department of Biotechnological Sciences (HOGENT)

http://www.hogent.be

Belgie

Centro de Investigación en Economía y Desarrollo Agroalimentarios (CREDA)

 

Španělsko

University of Reading (UREADAE)

http://www.rdg.ac.uk

Velká Británie

Warsaw Agricultural University (SGGW)

 

Polsko

Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC)

http://www.csic.es

Španělsko

Department of Plant Genetics and Breeding (Centre for Agricultural Research-Ghent) (DVP-CLO)

http://www.clo.fgov.be/dvp/

Belgie

Biolytix AG

http://www.biolytix.ch/

Švýcarsko

GeneScan Analytics GmbH (GeneScan)

http://www.genescan.com

Německo

Central Science Laboratory (CSL)

http://www.csl.gov.uk

Velká Británie

Centre wallon de recherches agronomiques (CRA-W)

http://www.cra.wallonie.be

Belgie

Laboratoire de la Direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes (Labo DGCCRF 67)

http://www.minefi.gouv.fr/dgccrf/

Francie

Lumora Ltd

http://www.lumora.co.uk/

Velká Británie

Matforsk AS

http://www.matforsk.no

Norsko

Groupe d’Intérêt Public – Groupe d’Etude Et de contrôle des Variétés et des Semences (GIP-GEVES)

http://www.geves.fr/

Francie

Eppendorf Array Technologies SA (EAT)

http://www.eppendorf.be

Belgie

National Hellenic Research Foundation (NHRF)

http://www.eie.gr

Řecko

Schuttelaar and Partners (S&P)

http://www.schuttelaar.nl

Nizozemí

Centre technique interprofessionnel des oléagineux métropolitains (CETIOM)

http://www.cetiom.fr/CTMSite/index.html

Francie

ARVALIS – Institut du végétal (ARVALIS)

http://www.arvalisinstitutduvegetal.fr/

Francie

Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETH Zurich)

http://www.ethz.ch/

Švýcarsko

Delley Semences et Plantes (DSP)

http://www.swisssem.ch/org_inhalt_02_01_LU.htm

Švýcarsko

Agro-ProjektManagement (APM)

 

Švýcarsko

Max Planck Society for the Advancement of Science (represented by the Max-Planck Institute of Molecular Plant Physiology) (MPG)

http://www.mpimp-golm.mpg.de/

Německo

Centre de recherche sur le droit des sciences et des techniques, équipe de recherche du Centre National de la Recherche Scientifique – Université de Paris I (CRDST – CNRS – Paris I)

http://panjuris.univ-paris1.fr/pages/txtcrdst.html

Francie

LGC Limited (LGC)

http://www.lgc.co.uk

Velká Británie

University of Parma (UPAR)

http://www.unipr.it
http://www.dsa.unipr.it

Itálie

Istituto superiore di sanita (ISS)

http://www.iss.it

Itálie

Agricultural Institute of Slovenia

http://www.kis.si

Slovinsko

INRA Transfert

http://www.inra-transfert.fr

Francie

Fraunhofer Gesellschaft zur Forderung der Angewandten Forschung – Institute for Process Engineering & Packaging (Fh-IVV)

http://www.ivv.fraunhofer.de

Německo

Centro Ricerche Produzioni Animali – CRPA S.p.A. (CRPA)

http://www.crpa.it

Itálie

ADRIANT

http://www.adriant.com

Francie

Center Bioengineering Russian Academy of Sciences (CB RAS)

http://www.biengi.ac.ru

Rusko

Parana Institute of Technology (TECPAR)

http://www.tecpar.br

Brazílie

Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria (INTA)

http://www.inta.gov.ar

 

Argentina

 

  

Co-Extra

 

Ve dnech 14.–15. listopadu 2005 se konala v Montpellier (Francie) 2. mezinárodní konference k tomuto projektu. Více informací o konferenci.