Bezpečnost potravin

Co byste měli vědět o výrobě potravin? Technologie potravin

Vydáno: 9. 6. 2010
Autor:

Publikace VŠCHT v Praze, která vznikla ve spolupráci s Českou technologickou platformou pro potraviny PKČR a za podpory sponzorů.

Publikaci autorů Pavel Kadlec, Karel Melzoch, Michal Voldřich a kolektiv vydalo nakladatelství KEY Publishing v roce 2009 pod názvem “Co byste měli vědět o výrobě potravin?”, podtitul Technologie potravin.
Uvedená publikace je určena všem zájemcům o ucelené znalosti související s výrobou potravin a měla by sloužit nejen jako učebnice pro studenty potravinářského a příbuzného zaměření všech stupňů, ale také jako zdroj základních informací pro odbornou i laickou veřejnost.
Text knihy je souhrnným přehledem tradičních potravinářských technologií rozděleným do následujících osmi kapitol:
 
• Evropská technologická platforma – východiska pro výzkum v oblasti potravinářství
• Obecné zásady výroby potravin
• Konzervace potravin a technologie masa
• Technologie mléka a mlékárenských výrobků
• Technologie olejů, tuků, detergentů a kosmetiky
• Fermentační technologie
• Technologie sacharidů
• Výroba pochutin a zpracování suchých plodů
 
Více informací o publikaci je k dispozici v recenzi.
 
Zdroj: Chem. Listy 104, 2010, č. 4, s. 264