Bezpečnost potravin

Členství v QS systému v SRN

Vydáno: 16. 12. 2002
Autor:

Pro zajištění bezpečnosti spotřebitelů vznikají v SRN v podnicích masného průmyslu organizace s názvem Jakost a bezpečnost (QS - Qualität und Sicherheit).

Pro zajištění bezpečnosti spotřebitelů vznikají v SRN v podnicích masného průmyslu organizace s názvem Jakost a bezpečnost (QS – Qualität und Sicherheit). Koncem roku 2001 vznikla celostátní společnost Qualität und Sicherheit GmbH, která je má sdružit a rozhodovat, které z nich se udělí osvědčení QS. V současné době registruje asi 500 přihlášek organizací (reprezentují několik tisíc podniků), sto z nich bylo již přijato. Předpokládá se, že do roku 2004 ponese osvědčení QS asi 50 % výrobců masných produktů. Předpokladem udělení osvědčení QS je mimo jiné zavedení systému HACCP, testy na BSE, nepoužívání masa odděleného z kostí, mozku a morku a vhodná likvidace odpadu i rizikových materiálů.
Více informací ohledně QS na www.q-s.info
Fleischwirtschaft, 2002, č. 9, s. 13–18