Bezpečnost potravin

Clenbuterol: nově se objevující riziko

Vydáno: 17. 12. 2009
Autor:

Clenbuterol použitý v živočišné produkci byl příčinou řady otrav lidí v Číně i v Evropě.

Clenbuterol je lék na předpis, který se používá při dýchacích obtížích. Zjistilo se, že clenbuterol byl nevhodně použit při produkci hospodářských zvířat určených k potravinářským účelům (urychlení metabolismu za účelem dosažení libového masa). Více informací o účincích clenburetolu je k dispozici zde.
Od roku 1998 bylo hlášeno v Číně minimálně 19 případů otrav z potravin způsobených clenbuterolem. V roce 2006 se otrávilo 300 osob, v únoru 2009 se 70 osob cítilo špatně po konzumaci vepřových výrobků kontaminovaných clenbuterolem. V letech 1995–2002 se několik případů otrav vyskytlo i v Evropě a to v Portugalsku, Španělsku, Francii a Itálii.
Problematikou clenbuterolu se zabývá výzkumných projekt MoniQA, který tuto látku označuje za nově se objevující riziko, viz prezentace projektu na prvním Evropském dni potravinářské vědy (Brusel, 18.11.2009).