Bezpečnost potravin

Čistírny odpadních vod

Vydáno: 16. 9. 2002
Autor:

povodně 2002, ČOV, škody, Středočeský kraj

Prioritou Středočeského kraje při odstraňování následků škod po povodních je obnova čistíren odpadních vod a fungování vodovodů a kanalizací. Důležitým úkolem zůstává i likvidace odpadů. Poplatky za uložení zvýšeného objemu odpadů po povodních se odhadují na několik desítek milionů korun. Pokud obce nedostanou od státu pomoc, lze očekávat neekologickou likvidaci odpadů pálením. Předběžný odhad výše škod ve Středočeském kraji byl vyčíslen na více než 10 mld. Kč. Vláda by se měla co nejrychleji shodnout na prioritách při odstraňování škod. Rada Středočeského kraje se rozhodla vyčlenit 110 mil.Kč na likvidaci těch škod, které nebudou zahrnuty do vládních priorit.

Hospodářské noviny, dne 16.9.2002, Hejtmanské noviny s. 2