Bezpečnost potravin

Čištění a dezinfekce drůbežáren

Vydáno: 18. 11. 2006
Autor:

Čištění a dezinfekce drůbežáren musí být systematické a prováděno tak, aby  byla zaručena bezpečnost vyráběných potravin.

Je známo, že důkladné čištění drůbežáren  před aplikací dezinfekčních prostředků je podstatné. Všechny organické látky musí být čištěním odstraněny. Zůstanou-li zbytky organických látek při dezinfekčním procesu, pak se jeho účinnost snižuje. V USA hodnotili na komerčních farmách účinnosti čištění a dezinfekce podle počtu všech aerobních bakterií a enterobakterií. Hodnotili i vliv zbytků organických látek na účinnost komerčně dostupných desinfekčních prostředků.

Byly odebírány vzorky z povrchů dveří, z koutů, z prostoru u ventilátorů  a z podélných  stěn drůbežárny a také nad podlahou.

Závěry uvádějí:

         místo odběru vzorků významně ovlivnilo celkový počet aerobních bakterií

         v rozích a na místech blízko ventilátorů byl zjištěn vysoký počet bakterií

         počet enterobakterií  nebyl ovlivněn ani typem stavby (dřevěná, kovová), ani místem odběru vzorků

         v komerčních dřevěných drůbežárnách  byl počet enterobakterií výrazně redukován po suchém čistění a v kovových stavbách  po vlhkém čištění

         nebyl zjištěn výrazný pokles počtu enterobakterií po užití dezinfekčních prostředků

         v pokusné drůbežárně umývání chladnou vodou nesnížilo počet bakterií

         významné snížení celkových aerobních bakterií a enterobakterií se sledovalo po umytí a dezinfekci.

Watt Poutry USA, 7, 2006, č. 10, s. 35-36