Bezpečnost potravin

CIAA se zapojuje do boje proti obezitě

Vydáno: 27. 5. 2006
Autor:

Konfederace výrobců potravin a nápojů publikovala principy, pomocí nichž budou výrobci pomáhat omezení růstu obezity hlavně u dětí.

Konfederace výrobců potravin a nápojů CIAA publikovala návrh reprezentující názor jejích členů na řešení problému obezity, ale i dalších problémů souvisejících s nesprávnou výživou. Nemělo by jít o vývoj nových ingrediencí či potravin, ale spíše o důraznější výchovu a informování spotřebitelů a dodržováním etických pravidel ze strany výrobců a prodejců.

Výrobci – členové CIAA vyhlašují svou účast na „Programu působení na stravování, fyzickou aktivitu a zdraví“ (EU Platform for Action on Diet, Physical Activity and Health).

CIAA doporučuje vycházet z programu EPODE, který se osvědčil proti růstu obezity ve Francii. Nabízejí spolupráci v novém evropském projetu na potlačování obezity Shape Up.

CIAA chce spolupracovat na studii o různých důvodech vzniku obezity.

Stanovuje obecné principy, které mají být dodržovány při propagaci výrobků určených dětem.

http://www.ciaa.be/pages_en/documents/pressrel_list.asp