Bezpečnost potravin

CIAA: priority belgického předsednictví – 2. pololetí 2010

Vydáno: 17. 6. 2010
Autor:

Priority evropských výrobců potravin a nápojů.

Evropská konfederace výrobců potravin a nápojů (CIAA) uveřejnila dne 10.6.2010 své priority pro 2. pololetí 2010, tj. období, kdy Belgie předsedá Evropské radě (viz příloha). Hlavní oblasti, na které se evropský průmysl potravin zaměří, jsou:

* Konkurenceschopnost
Poskytování širokého sortimentu bezpečných, výživově hodnotných a cenově dostupných potravin a nápojů při zachování konkurenceschopnosti průmyslu

* Potraviny a spotřebitelská politika
Úplná harmonizace opatření na úrovni EU týkajících se poskytování informací spotřebitelům. Považuje se to za jedinou cestu garance jednotného trhu a volného pohybu zboží.

* Výzkum, vývoj a inovace
V roce 2005 pod vedením CIAA byla vytvořena evropská technologická platforma “Food for Life” a to jako nástroj pro dosažení technologického pokroku ve strategických oblastech potravinářského sektoru. Uspořádání konference v září 2010 k problematice V&V&I.
 
* Nanotechnologie
Podpora výzkumu, který povede k inovacím za použití nanotechnologie. Předpokládá se zvýšení konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu. Účast CIAA na symposiu “Nanotechnologie v potravním řetězci: příležitosti a rizika”.
 
* Udržitelnost v oblasti životního prostředí
CIAA se bude proaktivně podílet na snižování dopadů výroby potravin a nápojů na životní prostředí. Dobrovolné iniciativy CIAA, povinnosti výrobců vyplývající z legislativy.
 
Příloha: CIAA priorities for the Belgian Presidency of the EU (pdf, 1,70 MB, 8 stran)

Zdroj: CIAA