Bezpečnost potravin

Chyby při odchovu jalovic

Vydáno: 20. 9. 2006
Autor:

Negativní vliv na věk při prvním otelení mají obtížný porod, onemocnění a zhoršená kvalita krmiva.

Těžké porody, onemocnění a zhoršená kvalita krmiva jsou některé faktory, které negativně ovlivňují věk krav při prvním otelení. Američtí vědci sledovali na 18 farmách v Pensylvánii růst jalovic v období před porodem a následně až do odstavu telat.
Cílem výzkumu bylo stanovení faktorů, které ovlivňují v prvních 16 týdnech života růst jalovic a jejich věk při prvním otelení. Vědci například hodnotili průběh porodu pomocí několika bodů. Zhoršení tohoto ukazatele o jeden bod s sebou neslo prodloužení věku při prvním otelení o 17 dní. Na druhé straně těžké porody neměly žádný vliv na růst matek. Pokud musely jalovičky před odstavem podstoupit terapii antibiotiky, došlo u nich rovněž k následnému zvýšení věku při prvním otelení. Stejně negativní vliv byl prokázán také v případě zhoršené kvality krmné dávky vlivem zvýšené teploty a vysoké vzdušné vlhkosti ve stájích.

Další informace jsou k dispozici na internetové adrese http://jds.fass.org

Primus, 2006, č. 8, s. 15