Bezpečnost potravin

Chtějí výrazně zpřísnit postihy

Vydáno: 26. 1. 2006
Autor:

Ministerstvo pôdohospodárstva SR chce výrazně zvýšit pokuty za porušení předpisů při výrobě a prodeji potravin.

BRATISLAVA – Ministerstvo pôdohospodárstva SR chce výrazně zvýšit pokuty za porušení předpisů při výrobě a prodeji potravin. Resort v novele zákona o potravinách navrhuje maximální sankci až do výše 50 mil. Sk, zatímco dosud mohli inspektoři potrestat podnikatele pokutou jen do výše jednoho milionu korun. Novela, kterou se měla podle nich na zasedání zabývat vláda SR, předpokládá rozdělení přestupků do tří kategorií. V případě schválení novely bude nejvyšší sankce hrozit producentům anebo obchodníkům, kteří vyrobí anebo budou prodávat zdraví škodlivé anebo zkažené potraviny, uvedou na trh potraviny po datu spotřeby, případně opakovaně poruší hygienické předpisy. Například za špatně označené potraviny bude moci podnikatel dostat až miliónovou pokutu. Jakmile však neoznačí geneticky modifikované potraviny nebo v potravinách použije nepovolené přísady, může dostat až 30milionovou pokutu.
http://www.agroportal.sk/