Bezpečnost potravin

Cholesterol – přítel či nepřítel?

Vydáno: 10. 4. 2009
Autor:

Přehledová práce o významu a biosyntéze cholesterolu, jeho transportu a regulaci v těle, vlivu na zdraví.

V rámci výzkumného záměru MŠMT ČR č. MSM0021620820 se realizovala studie zaměřená na cholesterol. V přehledové práci (viz příloha) se autoři věnují cholesterolu z následujících hledisek:
 
Biomedicínský význam
Biosyntéza cholesterolu
Transport cholesterolu v lidském těle
– Absorpce cholesterolu z potravy ve střevě
– Transport cholesterolu v cirkulaci
– Intracelulární pohyb cholesterolu
– Vylučování cholesterolu
– Regulace na úrovni extracelulárního transportu cholesterolu
Regulace intracelulárního obsahu cholesterolu
Cholesterol ve zdraví a nemoci
Současné možnosti léčby hypercholesterolemie
– Dietní a režimová opatření
– Farmakoterapie
– Extrakorporální aferéza
 
Příloha: Cholesterol – přítel či nepřítel? (pdf, 1,94 MB, 12 stran)
 
Chem. Listy 103, č. 1, s. 40–51
 
Heslo “Cholesterol” v A–Z slovníku pro spotřebitele.