Bezpečnost potravin

Chladicí řetězec zvyšuje riziko Crohnovy nemoci

Vydáno: 5. 2. 2004
Autor:

Zvýšený výskyt Crohnovy choroby může být podle francouzských badatelů spojen s rozvojem chladírenských skladů, mrazírenských zařízení a působení psychrotropních bakterií rodu Listeria spp. a Yersinia.

Skupina francouzských vědců spojuje zvýšený výskyt Crohnovy choroby s rozvojem chladírenských skladů, mrazírenských zařízení a psychrotropních bakterií. Domnívají se, že zmrazování je možným rizikovým faktorem pro chronické zánětlivé onemocnění střev. Hypotéza, uveřejněná v časopisu The Lancet vychází ze zjištění, že zvýšený výskyt Crohnovy nemoci ve dvacátém století je spojen s rozvojem chladicího řetězce v témže období. Pracovníci zkoumali geografické zvýšení výskytu Crohnovy nemoci a zjistili, že k prvnímu zvýšení výskytu došlo v USA, kde se v té době začaly ve zvýšené míře používat domácí chladničky. Sledovali zvýšení výskytu této choroby v dalších zemích a zjistili, že paralelně s rozšiřováním používání lednic se i v těchto oblastech zvyšoval výskyt této choroby. Z lézí Crohnovy choroby byly izolovány bakterie rodu Listeria spp. a Yersinia, ačkoliv ani jedna z nich nebyla prokázána jako kauzativní organismus této choroby. Autoři se ale domnívají, že tyto bakterie mohou ke vzniku Crohnovy choroby přispívat. Obě bakterie jsou psychrofilní, tj. schopné rozmnožovat se při nízkých  teplotách. Skladování potravin v domácnostech při teplotách zmrazování tak může u obyvatel v západních zemích vést k tomu, že jsou vystaveni působení vyššího počtu těchto mikroorganismů. Jak Listeria  spp., tak i Yersinia byly izolovány z nejrůznějších druhů potravin, přičemž souvislost s Crohnovou nemocí nebyla zjištěna u žádné specifické složky. Dále bylo konstatováno, že na vývoj choroby působí ještě další důležité faktory, především genetické a environmentální. Více informací na  adrese
http://www.nutraingredients.com