Bezpečnost potravin

České uzeniny – šance trvá

Vydáno: 17. 4. 2009
Autor: berankova1

Vývoz českých uzenin mírně roste, dovoz uzenin do ČR je stabilizovaný (zdroj ČSÚ).

V případě českých uzenin můžeme hovořit o dobrých perspektivách.  Tabulka uvádí dovoz a vývoz uzenin z České republiky dle zveřejněných statistických údajů ČSÚ.

 

Dovoz
(tis. CZK)

Vývoz
(tis. CZK)

2004

534 305

280 458

2005

778 724

545 747

2006

1 006 735

787 284

2007

1 023 801

1 018 524

2008
(do 30.11.)

913 738

1 174 478

 Jak vyplývá z uvedených statistických údajů, dovoz uzenin se po vstupu ČR do EU prakticky zdvojnásobil. V posledních letech se jeho objem již stabilizoval a celková hodnota nesignalizuje českým výrobcům do budoucna žádné výrazné změny. Naopak je patrné, že vývoz českých uzenin má mírně narůstající tendenci.
Uzeniny v ČR vyrábět umíme. Uzeniny nyní vyvážíme víc, než dovážíme. Spotřebitelé preferují specifickou českou chuť a regionální výrobky. Výroba je silně diverzifikovaná. V oboru se trvale investuje. Relativně velká část maloobchodního obratu uzenin je realizována domácími subjekty. Popularita speciálek (obchodů masa a uzenin) při prodeji uzenin trvale roste již čtvrtý rok po sobě. Z toho všeho vyplývá, že české uzenářství je v dobré kondici a pokračuje v starobylé a hrdé tradici českých mistrů uzenářských.

Řeznicko/uzenářské noviny XVIII, 2009, č.2, s.1,3
Objednávka kopie článku