Bezpečnost potravin

České Budějovice chystají protipovodňová opatření

Vydáno: 12. 2. 2003
Autor:

zmapování povodní magistrát zohlední ve dvou variantních projektech protipovodňových opatření na řece Malši, Vltava, povodně, čištění koryta, MF, ŽP

Protipovodňová opatření v Českých Budějovicích bude magistrát města realizovat pro hranici stoleté vody. „Za stoletou vodu budeme považovat první loňskou záplavu z 8. srpna,“ uvedl dnes pro ČIA první náměstek primátora Juraj Thoma.
Zmapování povodní magistrát zohlední ve dvou variantních projektech protipovodňových opatření na řece Malši. „Oba projekty budou zpracovány do konce března. Poté budou podrobeny diskusi odborníků, která by měla vést k volbě všestranně přijatelného modelu,“ uvedl Thoma. Jak dále řekl, protipovodňová opatření se týkají i řeky Vltavy. „Firma VH-Tres CB má zpracovaný projekt pročištění koryta Vltavy a jeho rozšíření do stávající bermy,“ řekl Thoma. Podle jeho slov projekt dokáže snížit hladinu stoleté vody až o 90 centimetrů, což pro ochranu Pražského předměstí stačí.

S čištěním koryta začne Povodí Vltavy na jaře. „Plánované rozšíření zůstává i nadále prioritou, ale jedná se složitý komplexní zásah, kterému musí předcházet jednání nejen s ministerstvem financí o dotacích, ale také s odborníky na životní prostředí i s vlastníky pozemků v dotčených lokalitách,“ řekl Thoma.

Magistrát města už začátkem loňského roku získal od okresního úřadu dotaci 40 milionů korun na projekt protipovodňových opatření. Proti původní studii opatření na řece Malši protestovali obyvatelé Havlíčkovy Kolonie. Proto nechalo město vypracovat variantní řešení. Ještě před rozhodnutím o konečné verzi udeřily ničivé srpnové povodně. České Budějovice letos hospodaří s vyrovnaným rozpočtem ve výši 1,544 miliardy korun. Skutečné příjmy představují 1,251 miliardy, ale pro pokrytí schodku město využije rezervu 293 milionů korun uspořenou v minulých letech.

e-mail: info@iceu.cz ;
http://www.evropska-unie.cz ;

ICEU-EkoList, 10. 2. 2003 (Mik)