Bezpečnost potravin

Certifikace kvality potravin

Vydáno: 1. 4. 2007
Autor: pospisilova

Sborník prezentací na konferenci, která se uskutečnila v Bruselu ve dnech 5.–6. února 2007.

Evropská komise, GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova organizovalo ve dnech 5.–6. února 2007 velkou konferenci na téma “Food Quality Certification – Adding Value to Farm Produce” (Certifikace kvality potravin – přidávání hodnoty zemědělské produkci). Níže je uvedena struktura konference včetně prezentací připravených pro tuto akci.
 
1. den konference: 5. února 2007
 
A. Zahajovací projevy
 
B. Workshopy

1. Ekonomika schémat kvality potravin
Cílem workshopu bylo identifikovat, jak se přidaná hodnota ve schématech kvality potravin distribuuje v potravinovém řetězci.
 
2. Schémata kvality potravin v EU
Tento workshop poskytoval přehled a některé analýzy týkající se různých typů schémat fungujících v EU.
– Produkce EU versus dovozní standardy
 
3. Schéma kvality potravin v mezinárodním kontextu
Tento workshop vyšetřoval mezinárodní legislativní prostředí pro schémata kvality potravin a bral v úvahu dopad, který schémata kvality mohou mít na dovozy ze třetích zemí.
 
4. Schémata kvality potravin podrobně
Workshop se zaměřoval na praktické záležitosti týkající se schémat kvality potravin a pokusil se identifikovat nejlepší postup v oblasti certifikace a kontroly, srovnávání a vzájemného uznávání.
 
2. den konference: 6. února 2007
 
C. Ukončení plenárního zasedání
Prezentace výsledků workshopů.