Bezpečnost potravin

Černý rybíz proti ledvinovým kamenům

Vydáno: 8. 10. 2002
Autor:

šťáva z černého rybízu, zvyšování pH moči, prevence recidiv tvorby močových kamenů, klikvová šťáva, okyselující efekt

Němečtí výzkumníci z univerzity v Bonnu hodnotili vliv šťávy ze švestek, černého rybízu a klikvy na rizikové faktory tvorby močových kamenů. Výzkumu se zúčastnilo 12 zdravých mužů ve věku od 18 do 38 let. Všichni účastníci dostávali standardní stravu sestavenou podle zásad správné výživy, vypracovaných Německou společností pro výživu. Po 24 hodin byla odebírána moč ve čtyřech fázích – kontrolní a třech zátěžových. V každé zátěžové fázi byla neutrální minerální voda nahrazena 330 ml jedné ze sledovaných šťáv. Bylo zjištěno, že klikvová šťáva snižuje pH moči, zatímco exkrece kyseliny šťavelové a relativní přesycení kyselinou močovou se zvyšuje. Šťáva z černého rybízu naopak zvyšuje jak pH moči, tak i exkreci kyseliny citronové a šťavelové. Všechny změny byly statisticky významné. Šťáva ze švestek na složení moči neměla prakticky žádný vliv. Získané výsledky naznačují, že šťávu z černého rybízu by bylo možné, vzhledem k jeho alkalizačnímu efektu, využít k podpůrné léčbě a prevenci recidiv (metafylaxi) tvorby močových kamenů. Šťáva z klikvy, která moč naopak okyseluje, se může použít při léčbě vápenatofosforečných nebo hořečnatoamonných kamenů nebo infekcí močového traktu.
European Journal of Clinical Nutrition, 56, 2002, s. 1020–1023