Bezpečnost potravin

Cereal Biotechnology

Vydáno: 7. 5. 2004
Autor:

Cereal Biotechnology / Edited by Peter C. Morris, James H. Bryce.- 1. vyd., Boca Raton : CRC Press, 2000. - 252 s.,  ISBN 0-8493-0899-2 Publikace je čtenářům Knihovny ÚZPI přístupná pod signaturou D 90962

Genetické modifikace patří k nejvýznamnějším a nejvíce kontroverzním problémům, které se řeší v rámci potravinářského průmyslu a také v odvětví výroby a zpracování obilovin. Nová kniha v knihovně ÚZPI vysvětluje používané techniky a postupy a naznačuje jejich velký potenciál pro výrobce a spotřebitele. Publikace zahrnuje následující tématické okruhy: šlechtění obilovin, jejich zpracování v rámci mlynářského, pekárenského a kvasného průmyslu, principy regulačních mechanismů a politiky, metody pro hodnocení potenciálních rizik. Jednotlivé kapitoly vysvětlují klíčové metody pro genetické transformace pšenice, ječmene, rýže a kukuřice. Je podrobně sledován proces vývoje nového produktu, je hodnocena jeho tzv. přidaná hodnota od rezistence k plevelům a chorobám, ke zvýšení výtěžnosti, zvýšení výživové hodnoty, zdokonalení technologických vlastností a jakosti při zpracování v rámci potravinářského průmyslu. Řada kapitol je věnována specifickým aplikacím cereální biotechnologie, např. nástrojům využívaným na molekulární úrovni pro šlechtění obilovin, mlynářské a pekárenské zpracování, využití v pivovarství a lihovarství. Podrobně je také diskutována problematika potenciálních nebezpečí spojených s používáním nových technologií a metod jejich vyhodnocování, souvisejících legislativních otázek a dozoru. Publikace představuje užitečnou referenční příručku, kterou zcela jistě ocení zpracovatelé potravin, odborníci z oblasti aplikované biotechnologie a dozorových orgánů.
Více informací o publikaci je k dispozici zde.
Publikace byla zakoupena v rámci Informačního centra pro bezpečnost potravin při Ústavu zemědělských a potravinářských informací.