Bezpečnost potravin

Centrum pro nezávadnost potravin v USA

Vydáno: 24. 5. 2002
Autor:

první interdisciplinární centrum pro nezávadnost potravin v USA

První mezioborové centrum pro zdraví zvířat a bezpečnost potravin v USA bylo založeno na univerzitě v Minnesotě. Centrum sdružuje výrobce, zemědělský obchod, agentury pro zemědělství a zdraví veřejnosti v boji s bioterorizmem a proti ohrožování zdraví zvířat. Univerzita v Minnesotě patří k jedněm z mála v USA, kde se nachází vysoká škola veterinární, zdravotní škola, lékařská společnost a zemědělská škola, které společně  přistupují k problematice výroby potravin. Činnost centra je zaměřena na vzdělávací pořady, na zajišťování kvality a certifikační programy, na osvětu zaměřenou na bezpečnost potravin a bioochranu a na aplikovaný výzkum.
Další informace o středisku můžete získat na adrese www.cvm.umn.edu/center.
Nat. Hog Fmr., 47, 2002, č. 2, s. 49  (Sch)