Bezpečnost potravin

Centre for Food and Health Studies (SFHS)

Vydáno: 4. 3. 2006
Autor:

Kontakt na informace poskytované SFHS týkající se výzkumu a prognóz v oblasti potravin, výživy a zdraví.

Jde o subjekt založený v Londýně, který se specializuje výhradně na výzkum a prognózy v oblasti obchodu s potravinami, výživy a zdraví.

CFHS vydává řadu publikací, např. periodika

* New Nutrition Business

* Functional Food Revolution

* Kids Nutrition Report

 

 a dále řadu studií zaměřených na nejrůznější problematiky, např.

* 10 klíčových trendů pro rok 2006

* 5 klíčových trendů pro výživu dětí 2006

* “Superfruit” (případové studie zaměřené na zdravé ovoce)

* Výživa pro matky

 

V sekci “News & Features” je k dispozici přehled výrobků nově uváděných na trh ve světě, různé komentáře (např. k rozhodnutí FDA týkajícímu se zamítnutí zdravotního tvrzení pro lutein) a analýzy.