Bezpečnost potravin

Celozrnné potraviny snižují riziko aterosklerózy

Vydáno: 22. 6. 2007
Autor: pospisilova

Zvýšený příjem potravin bohatých na složky celého zrna má spojitost se zlepšením zdraví krevních cest a příznivými účinky na zdraví srdce.

Výsledky studie prováděné pracovníky Wake Forest University, publikované v časopisu American Journal of Clinical Nutrition (Volume 85, Pages 1495-1502) naznačují, že zvýšený příjem potravin bohatých na složky celého zrna má spojitost se zlepšením zdraví krevních cest a příznivými účinky na zdraví srdce. Ve studii byla sledována u skupiny 1178 etnicky rozdílných mužů a žen tloušťka některých krevních cév jako funkce konzumace celozrnných potravin. Celozrnné potraviny, resp. celá zrna se stala středem pozornosti minulého roku zejména v USA, kdy FDA povolil, aby potraviny obsahující minimálně 51 % hmotnostních celého zrna a současně mající nízký obsah celkového a nasyceného tuku a nízký obsah cholesterolu mohly být označovány zdravotním tvrzením o spojitosti celozrnných potravin a redukováním rizika srdečního onemocnění a některých typů rakoviny. Pojem celozrnný je považován pro spotřebitele za přijatelnější než termín vláknina, který někteří výrobci používají ke zdůraznění „zdravosti“ svých výrobků. Bylo konstatováno, že příznivý vztah mezi příjmem celozrnných potravin a aterosklerózou nebo kardiovaskulárními onemocněními je široce aplikovatelný na osoby různých etnik i různých profilů rizika kardiovaskulárních onemocnění. Ateroskleróza je hlavním rizikovým faktorem kardiovaskulárního onemocnění (CVD), které způsobuje v Evropě téměř 50 % úmrtí a ročně přijde ekonomiku EU na zhruba 169 mld. EUR (202 mld. USD). V rámci studie bylo sledováno prostřednictvím frekvenčních dotazníků stravování skupiny mužů a žen průměrného věku 55,2 let po dobu pěti let. Na začátku a po pěti letech byla měřena pomocí karotidní ultrasonografie tloušťka krkavice. Po vyloučení potenciálně rušivých nutrientů jako hořčík, thiamin, vitamin B6, vláknina a vitamin E bylo zjištěno, že konzumace celých zrn významně koreluje se snižováním rizika aterosklerózy definovaného jako nižší tloušťka komplexu intima-media krkavice (IMT). Autoři upozorňují na určitá omezení při získávání výsledků, zejména pokud se týká měření příjmu celých zrn pomocí dotazníkové akce a nutnost dalších výzkumů. Nicméně zdůrazňují, že zvýšená spotřeba celozrnných potravin představuje zdraví prospěšnou a příjemnou variantu snižování rizika aterosklerózy a kardiovaskulárních onemocnění.