Bezpečnost potravin

Campylobacter sp. a kampylobakteriózy

Vydáno: 12. 1. 2010
Autor:

Výskyt kampylobakterióz v ČR. Metody detekce a charakterizace Campylobacter sp.

Termotoleratní bakterie rodu Campylobacter se v posledních více jak deseti letech stávají významnými původci alimentárních nákaz v Evropě, USA a dalších rozvinutých zemích. Např. v roce 2005 bylo v celé Evropské unii zaznamenáno 195 426 potvrzených případů kampylobakterióz. V řadě zemí počet případů onemocnění vyvolaných kampylobakteriemi přerostl počet enteritid způsobených salmonelami. Prudký nárůst kampylobakterióz byl zaznamenán od konce 90. let minulého století až do roku 2005 také v České republice (viz obrázek).
 
V rámci Výzkumných záměrů MŠMT 6046137305 vznikla práce pod názvem Metody detekce a charakterizace Campylobacter sp., která byla realizována na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, Ústavu biochemie a mikrobiologie.
 
Zdroj: Chem. Listy 103, 2009, č. 10, s. 814–822
Uvedený časopis je ve fondu ZPK.