Bezpečnost potravin

Campylobacter resistentní vůči antibiotikům ve švýcarské drůbeži

Vydáno: 13. 12. 2003
Autor:

U patogenní bakterie Campylobacter izolované z čerstvé švýcarské drůbeže byla ve více než 40 % případů zjištěna vysoká rezistence vůči antibiotikům.

Výsledky nejnovějšího švýcarského výzkumu ukázaly vysokou rezistenci vůči antibiotikům u kmenů patogenní bakterie Campylobacter, izolovaných ze vzorků čerstvé drůbeže prodávané v maloobchodní síti. Pracovníci švýcarského Federálního veterinárního úřadu odebrali 415 vzorků ze 122 prodejen ve Švýcarsku a Lichtenštejnsku, z kterých vyizolovali 91 kmenů Campylobacter, které byly následně testovány na rezistenci vůči antibiotikům. Bylo zjištěno, že 41 % izolátů je rezistentních minimálně vůči jednomu druhu antibiotika. Dva izolované kmeny byly rezistentní vůči pěti druhům antibiotik, jeden byl rezistentní vůči ciprofloxacinu, tetracyklinu a erythromycinu. Všechna posledně jmenovaná antibiotika se používají v humánní medicíně k léčbě infekcí způsobených Campylobacterem. Přestože zjištěné počty jsou závažné, poukazují švýcarští vědci na to, že v jiných zemích je situace ještě mnohem horší. Kupř. v USA bylo zjištěno, že 90 % izolátů Campylobacteru z čerstvé drůbeže bylo rezistentních minimálně vůči jednomu antibiotiku. Výsledky švýcarské studie jsou publikovány v časopisu BMC Public Health, plný text je přístupný na internetové adrese
http://www.foodsafetytoday.com