Bezpečnost potravin

Čaj udržuje nízký krevní tlak

Vydáno: 11. 8. 2004
Autor:

Podle nejnovějšího čínského výzkumu jsou pijáci čaje méně ohrožení hypertenzí než ti, kteří čaj nepijí vůbec nebo pouze výjimečně.

Podle nejnovější studie čínských výzkumníků jsou pijáci čaje méně ohrožení hypertenzí než ti, kteří čaj nepijí. V čínském lékařství se odedávna čaji připisovaly hypotenzní účinky, ovšem humánní, resp. animální výzkumy zaměřené na vztah mezi spotřebou čaje a krevním tlakem se doposud diametrálně odlišovaly. Epidemiologické důkazy účinku dlouhodobého pití čaje na riziko hypertenze jsou rovněž nekonzistentní. Nový výzkum, prováděný pracovníky z národní Cheng Kung univerzity v Tainanu (Tchajwan) byl zaměřen na sledování vlivu pití čaje na riziko nově diagnostikované hypertenze u 1 507 účastníků ve věku 20 let a starších, kteří neměli při zahájení výzkumu anamnézu hypertenze. Téměř 40 %  sledovaných osob bylo označeno jako „habituální pijáci čaje“, tzn. ti, kteří denně pijí minimálně 120 ml zeleného nebo polofermentovaného (oolong) čaje a to po dobu nejméně jednoho roku. Čím více lidé čaje pijí, tím je u nich, podle závěrů zveřejněných v posledním čísle časopisu Archives of Internal Medicine, nižší riziko vysokého krevního tlaku. V porovnání s účastníky, kteří čaj nepili se riziko vzniku hypertenze u konzumentů 120-599 ml čaje denně snížilo o 46 % a o dalších 65 % se snížilo u těch, kteří vypili 600 ml a více čaje denně. Výsledky byly potvrzeny po uspořádání podle věku, pohlaví, socioekonomického statu, rodinné anamnézy hypertenze, BMI (index tělesné hmotnosti), objemu kolem pasu, životního stylu a stravovacích návyků. Čaj je druhým nejkonzumovanějším nápojem na světě. Již předchozí výzkumy ukázaly, že pití čaje napomáhá snižování cholesterolu, chrání před infarktem myokardu a EGCG (epigallokatechin-3-gallát), jeden z četných katechinů obsažených v zeleném čaji, byl rovněž zkoumán pro svoji antikancerogenní aktivitu. Nedávno publikovaná japonská studie naznačuje, že černý čaj může být zdravý pro srdce v důsledku svého působení na krevní cévy. Pitím čaje se rozšiřují cévy, což umožňuje urychlení krevního toku. Podle zprávy Datamonitoru byla spotřeba zeleného čaje ve Velké Británii v loňském roce více než 20krát vyšší než v roce 1997.
http:///www.nutraingredients.com