Bezpečnost potravin

Bylinné produkty mohou být škodlivé

Vydáno: 22. 7. 2001
Autor:

kyselina aristolochová, rakovina, onemocnění ledvin, nefrotoxin, přírodní produkty

FDA zaslala dopis výrobcům přírodních potravin, ve kterém je seznamuje s novými poznatky o kyselině aristolochové, která může být obsažená v dietetických doplňcích. Současně vyzvala výrobce a distributory, aby přezkoumali své výrobní postupy a zajistili, že produkty na bázi bylin nebudou obsahovat aristolochovou kyselinu.
Podle FDA představuje kyselina aristolochová vážné nebezpečí, které může ohrožovat život. Jde o silný karcinogen a nefrotoxin, který je obsažen především v rostlinách z čeledi Aristolochiaceae. Během posledních několika let bylo zaznamenáno několik případů vážného onemocnění ledvin po konzumaci výrobků obsahujících aristolochovou kyselinu. V Belgii se dává více než 100 případů tohoto onemocnění do souvislosti s konzumací bylinných produktů obsahujících aristolochovou kyselinu. Vždy se prokázalo, že jejím zdrojem byly byliny z výše uvedené čeledi.
FDA v dopise uvádí, že se na zdravotní rizika spojená s konzumací aristolochové kyseliny zaměří další výzkum. Tuto informaci získala ze zemí, kde byly nežádoucí reakce na kyselinu aristolochovou zaznamenány. Jde o varování spotřebitelů.
Food Engineering, 2001, č. 5, s. 31