Bezpečnost potravin

BSE–otázky a odpovědi: IV.

Vydáno: 29. 3. 2001
Autor:

Nezávadnost léků a kosmetiky

Proč se používají živočišné produkty při výrobě vakcín?
Vakcíny obsahují usmrcené nebo oslabené formy bakterií, virů nebo složek z nich vyrobených, které způsobují onemocnění. Po aplikaci vakcíny se stimuluje odezva imunitního systému organismu, který je pak chráněn před vývojem příslušného onemocnění. K produkci mikroorganismů, ze kterých se získávají vakcíny, se používají kultivační prostředí („grow media“). Aby se dosáhlo požadovaného růstu mikroorganismů, přidávají se do kultivačního prostředí nezbytné živiny, mezi nimi i různé živočišné produkty.

Které bovinní materiály se používají při výrobě vakcín?
Mikroorganismy pro výrobu vakcín se pěstují za regulovaných podmínek v prostředí, které dodává živiny nezbytné pro růst. Při výrobě vakcín se používají tyto živočišné produkty: aminokyseliny, glycerol, detergenty, želatina, enzymy a krev. Zdrojem aminokyselin a cukrů (např. galaktózy) je kravské mléko. Z loje se získává glycerol, želatina a některé aminokyseliny z kostí krav. Pro výrobu určitých komplexních médií se používá kosterní svalovina krav. Při potížích s růstem mikroorganismů se často do kultivačního prostředí přidává krevní sérum.

Existuje riziko vCJD z vakcín?
V současné době neexistuje důkaz, že vakcíny přispěly k výskytu vCJD v Evropě. Rovněž neexistuje důkaz, že jakákoliv vakcína představuje příznivé prostředí pro BSE-faktor. Vakcíny se aplikují nitrosvalově, podkožně nebo perorálně. V experimentálních pokusech se zjistilo, že tyto způsoby aplikace jsou méně účinné v přenosu BSE-faktoru než aplikace přímo do mozku, která se obvykle používá v pokusech na zvířatech.

Jestliže jsou vakcíny bezpečné, proč v UK stáhli polio-vakcíny?
V říjnu 2000 stáhli v UK polio-vakcíny od výrobce Evans/Medeva, neboť se zjistilo, že byly vyráběny za pomoci séra nenarozených telat v době rizika BSE v zemi. V prosinci 2000 vydala irská vláda prohlášení, že vakcíny distribuované v r. 1998 a 1999 v Irsku byly vyráběny pomocí humánního sérového albuminu dárců, přičemž u jednoho z nich byla od té doby diagnostikována vCJD. Výrobcem polio-vakcín byl Evans/Medeva.

Je nezávadná kosmetika?
Pro výrobu léků i kosmetiky platí přísná nařízení. Použití rizikového materiálu je zakázané. Pokud přetrvává obava, doporučuje se u kosmetických výrobků přechod na výrobky na čistě rostlinném základu.