Bezpečnost potravin

BSE–otázky a odpovědi: III.

Vydáno: 28. 3. 2001
Autor:

Nezávadnost potravin

Hrozí nebezpečí z konzumace hovězího masa?
V pokusech na myších se dosud neprokázalo, zda se původce BSE vyskytuje i ve svalovině hovězího dobytka. Je třeba mít k dispozici potřebné testy, na jejichž vývoji se v současné době pracuje. Aby se zamezilo možné kontaminaci masa na jatkách, přijímají se postupně, podle úrovně získávaných poznatků, další potřebná opatření.

Je maso z eko-produkce bezpečnější?
Hovězí maso z eko-produkce by mohlo být dobrou alternativou jen tehdy, pokud se na farmě vyprodukovalo několik generací dobytka, pro jejichž výkrm bylo použito krmení z vlastní produkce. To, že se nevyskytuje na eko-farmách BSE, nelze zaručit.

Hrozí riziko z jiných druhů masa?
Konzumace vepřového masa, drůbeže a ryb se považuje z hlediska BSE za bezpečnou. Jaké je riziko z konzumace masa ovcí a koz se dosud vědecky nepotvrdilo.

Hrozí riziko z uzenin?
Riziko z konzumace uzenin nelze vyloučit, pokud uzeniny obsahují podíl rizikového materiálu z přežvýkavců. Další riziko může existovat, pokud se jako surovina používá tzv. separát (separované maso). Jde o mechanicky získávané zbytky masa kostí. Použití separovaného masa z páteře přežvýkavců je v EU od 1. 10. 2000 zakázáno. Od 1. 10. 2000 se rovněž musí z jatek při porážce odstraňovat rizikový materiál.

Hrozí nebezpečí infekce z mléka a mléčných výrobků?
Podle názoru expertů bylo mléko vyloučeno jako rizikový faktor. Tento názor je založen na řadě poznatků, které byly až do r. 1995 zpracovány a vědeckou radou EU vyhodnoceny a akceptovány. Opírat se o pět let staré výsledky se však v současné době považuje již za nedostatečné a navrhuje se (Německo, UK) jejich přezkoumání. Nové výsledky se očekávají během 3–5 let. Dokud nebudou k dispozici žádné novější experimentální poznatky, vychází se z toho, že mléko je s největší pravděpodobností nezávadné.
Pomocí syřidla ze žaludků přežvýkavců (telat a hovězího dobytka) se vyrábějí sýry. Žaludky nepatří mezi rizikový materiál, a považují se proto za bezpečné. Výrobci postupně přecházejí na syřidla získávaná pomocí mikroorganismů. Zvláštní pozornost se věnuje kvalitě mléka pro kojeneckou výživu.

Jsou nebezpečné výrobky obsahující želatinu?
Existují různé zdroje pro výrobu želatiny. Pokud se želatina získává z jiných surovin než z hovězího dobytka (např. z kůže vepřů), nepředstavuje žádné nebezpečí.

Jaká je bezpečnost hovězího vývaru, bujónových kostek a morkových knedlíčků?
Nedoporučuje se vývar především z obratlů (se zbytka míchy), také z kostí s morkem, ačkoliv se u morku (krvetvorná tkáň a tuková tkáň) nejedná o centrální nerovovou tkáň (jako u míchy). Nedoporučuje se konzumace morkových knedlíčů, rovněž u bujónových kostek nelze vyloučit určité riziko. Doporučuje se získávat více informací o výrobcích, neboť řada výrobců značkových potravin přechází na to, že surovinu (extrakt) si opatřuje v zemích, kde se BSE nevyskytuje (např. v Argentině).

Ničí se původce BSE vařením nebo pečením?
Běžné postupy tepelné přípravy pokrmů v domácnostech, dále zmrazování, použití tlakového hrnce nebo mikrovlnného ohřevu nevede k usmrcení BSE-faktoru.

Může krmení pro psy a kočky obsahovat BSE-faktor?
V zásadě ano, pokud by se použil pro výrobu rizikový materiál (mozek a mícha). Výrobci krmení uvádějí, že masokostní moučku nepoužívají. Přesné informace o složení je třeba si vyžádat od výrobce.