Bezpečnost potravin

BSE a související nemoci

Vydáno: 21. 8. 2005
Autor:

Nejnovější vědecké poznatky o přenosné spongiformní encefalopatii.

Institut potravinářských technologů v USA (IFT) vydal vědeckou souhrnnou informaci o současných poznatcích týkajících se BSE a souvisejících nemocí. Úplný text této zprávy je uveden v příloze. Výtah z této zprávy je k dispozici na stránkách IFT  nebo zde.

Příloha : Přenosné spongiformní encefalopatie (TSE) [pdf ; 452000 bytů]