Bezpečnost potravin

Brusinkami proti ztrátě paměti

Vydáno: 16. 1. 2003
Autor:

Podle zjištění pracovníků ARS mohou některé sloučeniny nacházející se v brusinkách napomáhat zlepšování krátkodobé paměti.

Pracovníci ARS (Servis pro zemědělský výzkum) při americkém ministerstvu zemědělství zjistili, že některé sloučeniny, nacházející se v brusinkách, mohou napomáhat při zlepšení krátkodobé paměti. Výsledky výzkumu prokázaly u dospělých krys, krmených po dobu dvou měsíců brusinkovými suplementy v množství odpovídajícím u člověka jednomu šálku denně, v porovnání s krysami, které nedostávaly žádné suplementy, zvýšenou tvorbu mozkových buněk v hippocampu (oblast mozku odpovědná za paměť). Hippocampus je jednou z mála oblastí v mozku, která kontinuálně nahrazuje neurony prostřednictvím, procesu nazývaného neurogenese, což je termín zahrnující proliferaci (rychlý nárůst počtu), přežívání a diferenciaci buněk prekurzorů. Uvedené změny byly u krys krmených brusinkovými suplementy spojeny se zlepšením činnosti paměti. V další fázi výzkumu se pracovníci zaměří na sledování interakcí brusinkových komponent s molekulárním mechanismem odpovědným za modulaci neurogenese. Současně as těmito výzkumy se fyziologové a genetičtí pracovníci zabývají vývojem brusinkových kultivarů tolerantních k chladu. Před nedávnem byl v ovocné laboratoři ARS objeven systém umožňující regeneraci brusinkové rostliny z tkáně komerčně důležitého kultivaru Bluecrop. Regenerace je laboratorní technika používaná k produkci celé rostliny z jedné buňky, která byla označena jako geneticky atraktivní. Další informace o výzkumu brusinek je možno získat v prosincovém čísle (2002) časopisu Agricultural Research.
http://www.usda.gov/